Bornwaterschool

De Bornwaterschool is een school die van oudsher veel met taal heeft. Dat is zowel zichtbaar in het schoolgebouw als in de opbouw van het lesprogramma. Op de ramen van de Bornwaterschool en langs de zijkant van de trap staan bijvoorbeeld gedichtjes en versjes. Omdat taal in de optiek van de Bornwaterschool meer omvat dan alleen spreken en spellen, wordt in het lesprogramma aandacht besteed aan taal in de breedste zin van het woord.

In alle groepen wordt de Nederlandse taal en spelling onderwezen via een nieuwe methode, Staal genaamd. Kinderen krijgen vanaf groep 1 al Engels (de Take it easy-methode) en in de groepen 7 en 8 ook Frans, dat gedoceerd wordt door een leraar Frans.

Op de Bornwaterschool nemen kinderen deel aan een meerjarig muziekproject, dat gegeven wordt door een vakdocent. Immers, ook in muziek kan een link met taal gelegd worden. Notenschrift is een tastbare vorm van muziektaal en muziek maken en/of zingen is natuurlijk ook een creatieve manier van omgaan met taal. Het muziekproject wordt financieel ondersteund door een rijkssubsidie. Daarnaast biedt de Bornwaterschool programmeren aan vanaf groep 1. Sec genomen is programmeren immers ook een taal: een belangrijke taal van de toekomst.

Contactgegevens

Bornwaterschool
Ignatius Bispincklaan 1
2061 EM Bloemendaal
T  023 525 2068
E directie@bornwaterschool.nl
W www.bornwaterschool.nl
Directeur: Zaïna van der Geest
Directeur in opleiding: Rutger Visser