Voorwegschool

De Voorwegschool in Heemstede is de oudste school van Nederland.
Kinderen leren hier niet alleen rekenen en taal, maar ook vaardigheden die ze nodig hebben om in de 21ste eeuw te kunnen functioneren.
De schoolmethodes zijn gericht op onderzoekend en ontwerpend leren.

De Voorwegschool geeft kleur aan diversiteit. De school gaat ervan uit dat alle kinderen verschillend zijn en altijd moeten kunnen zijn wie ze willen zijn.
De leraren gebruiken moderne hulpmiddelen om in te spelen op al die verschillende onderwijsleerbehoeften, zoals tablets en Chromebooks met specifieke software om onderwijs op eigen niveau aan te bieden.
Op de Voorwegschool wordt expliciet aandacht besteed aan sociale-emotionele ontwikkeling. Als kinderen goed in hun vel zitten dan wordt leren ook
een stuk leuker.

De Voorwegschool ziet ouders/verzorgers als partner. De ouders/verzorgers worden nauw betrokken bij de schoolontwikkeling, onder andere door middel van koffieochtenden, evaluatiegesprekken en thema-avonden.

Contactgegevens

Voorwegschool
Voorweg 24
2103 ST Heemstede
T  023 528 6380
E  info.voorwegschool@stopoz.nl
W www.voorwegschool.nl
Directeur: Marco Dekker