Bestuursverslag

Hieronder vindt u het meest recente bestuursverslag van Stopoz.
Het bestuursverslag bestaat uit drie onderdelen, namelijk het jaarverslag, het verslag van de raad van toezicht en de jaarrekening.

Klik hier voor het bestuursverslag 2020

U kunt hieronder ook de bestuursverslagen downloaden van de afgelopen jaren.