Op deze pagina kunt u de verschillende documenten vinden rondom het Covid-19 beleid van Stopoz. 

De afspraken en richtlijnen die zijn gesteld vanuit de overheid is de basis vanwaaruit het Kernteam Coronamaatregelen een vertaling heeft gemaakt naar passende, specifieke maatregelen voor de Stopoz scholen.

Aangezien de situatie en adviezen rondom Covid-19 continue in ontwikkeling zijn, zullen ook de documenten op deze pagina continue bijgewerkt worden.

Afspraken Kernteam Coronamaatregelen Augustus 2020:

Afspraken_KernteamCorona_Stopoz_210820.pdf