Strategisch beleid

In het strategisch beleidsplan van Stopoz 2016 – 2020 kunt u onder andere meer lezen over de concrete doelen die wij gesteld hebben over onderstaande onderwijsgebieden:

1. Brede ontwikkeling in uitdagende context
2. Talentontwikkeling
3. Toepassing van ICT
4. Verbinding scholen met de omgeving
5. Samenwerking met kinderopvang en het voortgezet onderwijs