CAO PO

Uiteraard voeren Stopoz en de Stopoz-scholen de regelingen uit waartoe we verplicht zijn, zoals het nakomen van cao-afspraken, het voldoen aan Arbowetgeving of het nakomen van regels over privacy. De CAO PO staat in SharePoint op de pagina algemeen.

Daarnaast bevordert Stopoz de deskundigheid van medewerkers door scholing te faciliteren middels bijvoorbeeld de Stopoz-kennisbank, GMR-cursussen, BHV-cursussen en dergelijke.

Onze medewerkers worden onder andere via functionerings- en beoordelingsgesprekken begeleid. Er zijn een beloningsbeleid, attentiebeleid en andere personeelsregelingen. Ook deze documenten zijn beschikbaar in SharePoint op de algemene pagina.