Functieboek

Het functieboek bevat alle functies die binnen Stopoz beschikbaar zijn.
Deze zijn ingedeeld in managementfuncties, onderwijsgevende en onderwijsondersteunende functies. 

Elke school kan voor de invulling van de beschikbare formatie een keuze maken uit deze functies. Het is niet mogelijk om andere functies dan vermeld in het functieboek te gebruiken. Een nieuwe functie moet opgenomen worden in het functieboek. Dit vereist een aanpassing van het functiebouwwerk waarvoor een besluitvormingsprocedure moet worden doorlopen. Nieuwe medewerkers worden in een van de beschikbare functies ingedeeld.

Het functieboek is beschikbaar in SharePoint op de pagina algemeen.