Medewerkersbeleid

We zijn ervan overtuigd dat medewerkers die met plezier naar hun werk (blijven) gaan de grootste bijdrage leveren aan kwalitatief goed onderwijs. Ons medewerkersbeleid is daarom gericht op ontwikkeling: mensen ontwikkelen en leren van en met elkaar. Naast collectief leren, ontwikkelen en innoveren in professionele leergemeenschappen, stimuleren we de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Belangrijke aandachtsgebieden daarin zijn communicatie, houding en attitude, loopbaanontwikkeling, zelfreflectie/zelfsturing en het niveau van een opleiding. Dit alles sluit aan bij de CAO PO waarin is vastgelegd dat medewerkers zich moeten blijven ontwikkelen en breed inzetbaar moeten blijven, zowel in het primair onderwijs als daarbuiten.

Het streven naar een brede ontwikkeling en inzetbaarheid vraagt om een bepaalde mate van flexibiliteit of mobiliteit. De Stopoz-scholen en hun omgeving veranderen: de scholen zijn gebaat bij de juiste medewerker op de juiste plaats. Dat betekent dat medewerkers bereid moeten zijn om zich continu in te leven in (nieuwe) situaties en/of van functie of van schoollocatie te veranderen als dat beter is voor henzelf en/of de organisatie.