Ziekmelding

Het ziekteverzuimbeleid maakt onderdeel uit van het Arbo- en personeelsbeleid en is gericht op het voorkomen en verminderen van verzuim van onze medewerkers. Het ziekteverzuimbeleid wordt uitgevoerd op basis van een speciaal daarvoor opgesteld plan. De directeur van de school probeert ziekteverzuim tot een minimum te beperken door te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, een prettig sociaal klimaat, een gepaste wijze van leidinggeven en voldoende aandacht voor de individuele leraar. 

De werknemer draagt bij aan de preventie van verzuim door er een gezonde levenswijze op na te houden en problemen tijdig te onderkennen en te bespreken. Het beleid van de school heeft als doel om verzuim zo veel mogelijk uit te sluiten. Alleen als de directeur én de werknemers zich volledig inzetten voor beperking van het ziekteverzuim, is het beleid effectief.

Procedure ziekmelding

De werknemer meldt zich ziek bij de directeur van de school. De directeur neemt contact op bij een ziekmelding en handelt conform de afgesproken verzuimbegeleiding.

Het ziekteverzuimbeleid is beschikbaar in SharePoint op de pagina algemeen.