Beleid

In het strategisch beleidsplan van Stopoz 2016 – 2020 zijn voor onderstaande onderwijsgebieden een aantal concrete doelen geformuleerd.

1. Brede ontwikkeling in uitdagende context

Onze scholen geven vakoverstijgend thematisch onderwijs met aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden passend bij de leerlingenpopulatie. 

2. Talentontwikkeling

Onze scholen maken persoonlijk excelleren van leerlingen mogelijk door een uitdagende leeromgeving te creëren waarin leerlingen hun talenten en interesses kunnen ontdekken en ontwikkelen.

3. Toepassing van ICT

ICT wordt op onze scholen ingezet als middel om:
  - leerlingen betere prestaties te laten behalen;
  - leerlingen nog meer te motiveren;
  - mogelijkheden te bieden tot zelfstandig werken;
  - in het onderwijsaanbod te differentiëren;
  - efficiënter gebruik te maken van de onderwijstijd.
Stopoz ondersteunt de scholen hierbij onder andere door leraren te begeleiden in het gebruik van hardware en software en in de ontwikkeling van (digitale) vaardigheden. Daarnaast draagt Stopoz zorg voor kwalitatief goede digitale voorzieningen.

4. Verbinding scholen met de omgeving

Onze scholen werken samen met organisaties uit de technische sector, de kunst- en cultuursector en de sportsector.

5. Samenwerking met kinderopvang en het voortgezet onderwijs

Goede lokale arrangementen tussen de kinderopvang, het basisonderwijs en de doorgaande lijn PO-VO bevordert de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen hebben duidelijke samenwerkingsafspraken met kinderopvangorganisaties en het voortgezet onderwijs.