Identiteit

Openbaar onderwijs biedt een veilige plek aan ieder kind, ongeacht cultuur en overtuiging. Een openbare school is als het ware ‘een samenleving in het klein’ en daarom een goede, veilige leeromgeving om kinderen voor te bereiden op hun rol in de ‘grote maatschappij.’

Er is op elke Stopoz-school ruimte voor de cultuur en overtuiging van elk kind. Door kinderen kennis te laten maken met de levensbeschouwing en cultuur van anderen leren zij de meerwaarde van diversiteit ontdekken. Kinderen worden zich bewust van hun eigen identiteit en bereiden zich tegelijkertijd voor op de pluriforme samenleving. Op Stopoz-scholen is ook ruimte voor godsdienstige stromingen en levensbeschouwelijk onderwijs, naar keuze van ouders/verzorgers. 

De identiteit van de Stopoz-scholen wordt bepaald door de mensen die samen de school vormen: kinderen, ouders/verzorgers, leraren en onderwijsondersteunende medewerkers, directie en het bestuur, maar ook de buurt rondom de school. De Stopoz-scholen staan niet op zichzelf maar zijn onderdeel van hun directe omgeving. Onze scholen erkennen dat en gebruiken de dynamiek en diversiteit daarvan in hun lesprogramma’s.

Onze kernwaarden

Wij stimuleren leerlingen om zelfstandig en verantwoordelijk te werken, om samen te werken en wij moedigen leerlingen aan initiatief te nemen en te ondernemen.

Om dit te bereiken werken wij aan de hand van vier kernwaarden

  • Veiligheid.
  • Respect.
  • Goed onderwijs.
  • Maatschappelijke betrokkenheid.

We staan voor kwalitatief goed onderwijs voor onze leerlingen. Dit vraagt om voortdurende professionalisering en flexibilisering van onze medewerkers.
We stimuleren ze om zich te ontwikkelen, samen te werken en kennis te delen. We zijn ervan overtuigd dat we vanuit die onderzoekende, samenwerkende houding onze gezamenlijke doelen eerder bereiken en ons onderwijs continu kunnen verbeteren, aansluitend op de eisen van de tijd.