Missie en visie

Stopoz heeft de volgende missie en visie.

Missie

Het is onze missie om samen met onze scholen uitdagend en toekomstbestendig onderwijs te waarborgen en te stimuleren.
Gezamenlijk staan we voor een school(werk)klimaat waarbinnen alle leerlingen
en medewerkers uitgedaagd worden om hun talenten te laten zien en te ontwikkelen. 

Visie

De missie van Stopoz is uitgewerkt in zes pijlers.

  1. Identiteit: openbaar onderwijs, iedereen is welkom.
  2. Pedagogiek: positief pedagogisch klimaat, leerlingen kunnen de eigen talenten en die van anderen leren (her)kennen.
  3. Onderwijs: uitdagend en toekomstbestendig.
  4. Omgeving: verbinding van scholen met hun omgeving, onderwijs is een schakel in de totale ontwikkeling van kinderen.
  5. Medewerkers: ontwikkelingsgericht personeelsbeleid, waarin collectief leren en het delen van kennis en kunde centraal staat.
  6. Middelen: goede schoolgebouwen, vernieuwd ICT-landschap en toegankelijke financiële informatie.
Lees meer over onze missie en visie in het strategisch beleidsplan