Over Stopoz

Stopoz staat voor Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. De zelfstandige stichting vormt het bestuur van negen openbare scholen in de gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort, Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

De ambitie van Stopoz is om samen met alle personeelsleden op de scholen, alle directeuren van de scholen, de medewerkers van het bestuurskantoor en het bestuur te werken aan uitdagend en toekomstbestendig onderwijs in een veilige schoolomgeving voor onze leerlingen. De focus van de werkzaamheden binnen de scholen ligt de komende jaren op vernieuwing van de onderwijskundige concepten en curriculum vernieuwing.

Opdracht is voortdurende verbetering van het onderwijs te faciliteren en onderlinge samenwerkingskansen te zoeken en te benutten. Bovendien het verder creëren van meerwaarde door gemeenschappelijke bedrijfsvoering en sturing op kennisdeling en samenwerking.