Privacyverklaring: hoe gaat Stopoz om met persoonsgegevens


Stopoz verwerkt van al zijn leerlingen persoonsgegevens. Stopoz vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Stopoz is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. In de privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan.