Ouders

Wellicht staat u aan de vooravond van een basisschoolkeuze voor uw kind(eren). Omdat elk kind uniek is en elke school zijn eigen karakter heeft, is een goede oriëntatie belangrijk. Stopoz adviseert u om de websites van de Stopoz-scholen te bekijken, schoolgidsen te lezen en een bezoek aan een of meerdere scholen te brengen. Laat u vervolgens informeren bij de school van uw keuze hoe u uw kind(eren) kunt aanmelden.

Een Stopoz-school kenmerkt zich onder meer door onderling respect tussen leerlingen, medewerkers, ouders/verzorgers. Onze ervaring is dat betrokkenheid en participatie van ouders/verzorgers bij de basisschool van hun kind(eren) een positief effect heeft op het leren van kinderen. U heeft als ouder/verzorger immers een onvoorwaardelijk en tijdloos besef van verantwoordelijkheid voor uw kind en spreekt altijd vanuit dat besef met leraren. U mag er uiteraard vanuit gaan dat alle leraren u serieus nemen. Sterker nog, uw betrokkenheid en participatie is welkom en wordt zeer gewaardeerd; het komt de communicatie altijd ten goede. Elke school heeft ook een medezeggenschapsraad (MR). Hierin kunnen ouders/verzorgers meedenken en meebeslissen over belangrijke schoolzaken.