Medezeggenschap

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). In de MR zitten ouders/verzorgers en medewerkers van de school. Zij adviseren over schoolzaken en verlenen al dan niet instemming met besluiten. De MR voert overleg met de directeur. De contactgegevens van de MR vindt u op de website van de Stopoz-scholen. Naast de MR is er een overkoepelende Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Daarin zijn ouders/verzorgers en medewerkers van iedere Stopoz-school vertegenwoordigd. De GMR overlegt met de bestuurder over overkoepelende schoolzaken, zoals het personeelsbeleid en formatiebeleid.

Interesse?

Heeft u interesse om plaats te nemen in de MR of de GMR en wilt u meer informatie? Via de website van de school van uw kind vindt u de contactpersonen.