Onderwijsbeleid

De school is de plaats waar kinderen les krijgen in basisvakken zoals taal en rekenen en zich daarnaast breed kunnen ontwikkelen op het gebied van kunst
en cultuur, mens en maatschappij, wetenschap en techniek, samenwerken en respectvol met elkaar om gaan. Op alle Stopoz-scholen is aandacht voor zowel
de cognitief-intellectuele als de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen:
ze leren alles wat ze moeten kennen en kunnen om goed door te stromen naar het voortgezet onderwijs.  

Wij streven naar goed onderwijs dat: 

  • uitdagend en toekomstgericht is; 
  • motiverend en vernieuwend (inhoud en werkvormen) is;
  • aansluit op 21e eeuwse vaardigheden;
  • toepassingsgericht is (leerlingen zoeken zelfstandig naar antwoorden
    op vragen en problemen);
  • gericht is op het verwerven van cultuur, actief burgerschap en talentontwikkeling;
  • aansluit op de profilering van de school afgestemd op de leerlingenpopulatie.  

De Stopoz-scholen bieden ruimte aan levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstige stromingen, naar keuze van de ouders/verzorgers.