MR op schoolniveau

Samen sta je sterk. Dat geldt uiteraard ook voor scholen en schoolbesturen. Erg belangrijk dus dat meerdere stemmen worden gehoord om tot goed afgewogen besluiten te komen. Bovendien past inspraak bij de open sfeer op een Stopoz-school. Om die reden heeft elke school van Stopoz een eigen Medezeggenschapsraad (MR). De MR, met daarin personeelsleden én ouders, denkt en beslist mee over alle belangrijke zaken van de betreffende school. Dit gaat bijvoorbeeld over veranderende schooltijden, het schoolreglement en het pedagogisch klimaat van de school.

GMR voor Stopoz-brede zaken

Daarnaast is er voor de Stopoz-scholen een overkoepelende Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR gaat over zaken die alle scholen van Stopoz aangaan. Zo beslist de GMR bijvoorbeeld mee over het kwaliteitsbeleid, het personeelsbeleid en het financieel beleid van Stopoz. De GMR vergadert zeven keer per jaar. De GMR bestaat uit ten minste negen ouderleden en negen personeelsleden, elk afkomstig uit de negen scholen van Stopoz.

Voor verdere informatie met betrekking tot de GMR kunt u via onderstaand formulier contact opnemen.

E-mail: gmr@stopoz.nl

Uw naam

Uw Email

Uw telefoonnummer

Onderwerp

Uw bericht

 

Meedenken?

Interesse om in de MR of GMR plaats te nemen? Via de website van de school van uw kind vindt u contactpersonen.