Inspireren, motiveren en het delen van kennis en kunde

De kennisbank omvat de volgende activiteiten:

  • discussiegroepen over het onderwijs gericht op de toekomst;
  • zelf eigen maken van vaardigheden door ontmoeting en van elkaar te leren;
  • aanbieden van workshops, cursussen, lezing, onderwijsfilms, e.d.;
  • opdoen van ervaring over de grenzen heen;
  • kenniskring; het beantwoorden van vragen door praktijkgericht onderzoek.

Programma 2018


Training Programmeren in de klas

Voor leerkrachten, elke school binnen                                     18 april 2018
Stopoz mag 1 afgevaardigde sturen
                                                                                                Tijd: 14.00  tot 16.30 uur
                                                                                                Locatie: Voorwegschool te Heemstede
Workshopbegeleider::                                                             Niels Soeteman

Doel van de workshop:

De deelnemers krijgen achtergrondinformatie bij
programmeren (leerlingoverstijgend), zodanig dat zij
een start kunnen maken met het verzorgen van
programmeerlessen op de eigen school

 

Het STOPOZ-Onderwijscafé 2018-2019

Het STOPOZ-Onderwijscafé, dé plek om collega’s van STOPOZ-scholen te ontmoeten!  In het café gaan we
op een laagdrempelige en informele manier met elkaar in gesprek en bespreken we thema’s op een ludieke manier.

Data en thema’s van het onderwijscafé 2018-2019:

woensdag 19 september 2018
14:00 uur –  15:30 uur
Cafe t’Hemeltje Bloemendaal
‘Theorie van Hattie maar dan anders’

woensdag 31 oktober 2018
14:00 uur –  15:30 uur
Cafe t’Hemeltje Bloemendaal
‘Skaffolden 1.0’

woensdag 27 februari 2019
14:00 uur –  15:30 uur
Cafe t’Hemeltje Bloemendaal
Gastspreker

woensdag 22 mei 2019
14:00 uur –  15:30 uur
Cafe t’Hemeltje Bloemendaal
Nader in te vullen

 

Cursus meldcode                                                                     Datum, tijd en plaats volgt
Voor leerkrachten

Cursus startende leerkrachten                                                 Datum, tijd en plaats volgt
Voor beginnende leerkrachten

Loopbaan Check up                                                                 Verzoeken voor een loopbaan
Voor alle medewerkers                                                             check up kunnen bij de
                                                                                                  coördinator worden ingediend

Studiereizen                                                                              Verzoeken voor studiereizen 
Voor directeuren en leerkrachten                                              kunnen bij de coördinator worden ingediend
                                                                                                 

Onderzoek                                                                                Verzoeken voor onderzoeken
Voor studenten en leerkrachten                                                kunnen bij de coördinator worden ingediend

 

Voor de bovenstaande activiteiten is de inschrijving geopend
Aanmelden voor een bijeenkomst: stuur een mail naar de coördinator Stopoz kennisbank

Voor meer informatie:
Marjo Boudewijn, coördinator Stopoz kennisbank
Telefoonnummer: 023-5286380
Mailadres: info.voorwegschool@stopoz.nl