Stopoz staat voor Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. De zelfstandige stichting vormt het bestuur van negen openbare scholen in de gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort, Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De basis voor ons handelen, onze missie is: het waarborgen en stimuleren van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en een schoolklimaat waarbinnen leerlingen en personeel uitgedaagd worden en met plezier werken.

Wegens vertrek van de huidige intern begeleider zoekt De Julianaschool per direct een enthousiaste, bevlogen en inspirerende

Intern begeleider groep 5 t/m 8 m/v 0.600 fte

Functieomschrijving

Als onze nieuwe intern begeleider werk jij samen met de intern begeleider groep 1 t/m 4 aan de duidelijke en toekomstgerichte begeleidingsstructuur in onze schoolorganisatie.

De intern begeleider begeleidt de professionals in de school binnen het primaire onderwijsproces. Het betreft een staffunctie waarin drie hoofdtaken worden onderscheiden:

 1. Begeleiden van leerkrachten.
 2. Coördinatie van leerling met specifieke onderwijsbehoeften.
 3. Meedenken en adviseren in de schoolontwikkeling en beleid

Profiel

 • Je bent een topper in jouw vakgebied. Je hebt veel werkervaring en expertise opgebouwd binnen het onderwijs en je hebt een uitgebreid netwerk.
 • Je hebt relevante diploma’s om als intern begeleider te mogen werken. Je hebt ook zoveel werkervaring, kennis en kunde dat je makkelijk en direct inzetbaar bent en actuele zaken direct oppakt.
 • Je bent bekend met de beroepsstandaard IB en kan de competenties kwalitatief vertalen naar de inhoud van het werk.
 • Als persoon ben je flexibel, enthousiast en weet van doorzetten. Tevens beschik je over goede communicatieve vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

De betrekkingsomvang van deze vacature is werktijdfactor 0,600 fte. Het salaris heeft een carrièrepatroon van maximum schaal LB.

Organisatieprofiel

De Julianaschool maakt deel uit van de Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ). Stopoz vormt het bestuur van negen openbare basisscholen in Zuid-Kennemerland. Het motto van de stichting is: ‘Stopoz-scholen gaan voor uitdagend en toekomstbestendig onderwijs’.

De Julianaschool

De Julianaschool is een buurtschool in Overveen in de gemeente Bloemendaal die zich kenmerkt door een sfeer van acceptatie, vriendelijkheid, vertrouwen en veiligheid. De kinderen kunnen zich ontwikkelen in een karakteristiek gebouw met goede buitenspeelmogelijkheden, waaronder een sportveld. Het team vindt het belangrijk dat kinderen leren rekening te houden met elkaar, verdraagzaam en behulpzaam te zijn. Tegelijkertijd wil het team een schoolgemeenschap zijn waar kinderen kunnen uitgroeien tot evenwichtige jonge mensen. Het organiseren van vele activiteiten en deze aanbieden aan authentieke, leergierige en creatieve kinderen is een belangrijk kenmerk van de school.

De leerlingen

De school heeft ongeveer 450 leerlingen, verdeeld over 17 groepen. Het uitstroomprofiel ligt boven het landelijk gemiddelde.

De ouders

Het merendeel van de ouders is hoogopgeleid. De ouders van de Julianaschool zijn betrokken, kritisch, meedenkend en bereidwillig te helpen waar nodig is. De ouders, MR en ouderraad hebben bij de organisatie van activiteiten een belangrijke rol. De samenwerking is goed en verloopt in een gemoedelijke en ontspannen sfeer.

Kinderopvang

De school heeft een inpandige samenwerking met kinderopvang Les Petits en OpStoom. De TSO wordt ingevuld door OpStoom. Les Petits en OpStoom verzorgen allebei de BSO.

Het onderwijs

De school werkt met een leerstofjaarklassensysteem met instructies op drie niveaus. Sommige leerlingen volgen een eigen leerlijn, zodat adaptief onderwijs goed tot zijn recht komt. Begaafde leerlingen werken naast hun gewone werk met Levelwerk en Levelspel. Hierdoor worden deze leerlingen extra uitgedaagd. Ook in de instructie wordt volop gedifferentieerd. Zo sluit het team aan bij de mogelijkheden van de kinderen. Dit alles in een goed pedagogisch klimaat, gebaseerd op de Kanjertraining. De school biedt een leeromgeving die uitdagend en ondersteunend is. Overdracht en verwerving van kennis enerzijds en sociale vorming anderzijds versterken elkaar. Een duidelijke klassenorganisatie, een heldere instructie en effectief didactisch handelen van de leerkrachten staan borg voor een optimaal gebruik van de beschikbare onderwijstijd.

Meer weten en solliciteren?

Telefoon: 023 – 526 03 63

E-mail: administratie.julianaschool@stopoz.nl

Solliciteren
Uw sollicitatie met motivatie en CV gericht aan onze directeur Karin Dol-Mul is welkom voor 2 maart 2018 via de mail onder vermelding van sollicitatie Julianaschool. De gesprekken staan voor week 10 t/m 12 gepland.

Mensen zonder enige relevante ervaring, als ook de mensen die slechts vanuit een WW-verplichting willen solliciteren, worden gevraagd dit niet te doen. Hun eventuele reactie worden niet in behandeling genomen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

Vacature lid Raad van Toezicht (RvT) Stopoz

Profiel voorzitter

Algemene informatie
Stopoz staat voor Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. De zelfstandige stichting vormt het bestuur van negen openbare scholen in de gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort, Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Onze missie (de basis voor ons handelen), is het waarborgen en stimuleren van uitdagend en toekomstbestendig onderwijs in een school(werk)klimaat waarbinnen leerlingen en personeel uitgedaagd worden en hun talenten kunnen laten zien. De focus van de werkzaamheden binnen de scholen ligt de komende jaren op vernieuwing van de onderwijskundige concepten en curriculum vernieuwing.

De bestuurder is de voorzitter van het éénhoofdig College van Bestuur (CvB) en geeft leiding aan de directeuren, hoofd bestuursbureau en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT). Opdracht is voortdurende verbetering van het onderwijs te faciliteren en samenwerkingskansen te zoeken en te benutten. Bovendien het verder creëren van meerwaarde door slimme gemeenschappelijke bedrijfsvoering en sturing op kennisdeling en samenwerking.

De RvT houdt toezicht op het beleid van het CvB en op de algemene zaken van de organisatie en onderwijsinstellingen. Daarnaast verricht de RvT de werkgeversrol voor het CvB en waakt over goed bestuur. Tevens is de RvT adviseur en sparringpartner van het CvB.

In verband met het aflopen van de bestuurstermijn van twee leden medio 2018 is Stopoz op zoek naar een

Voorzitter voor de Raad van Toezicht

Van de Voorzitter van de RvT wordt verwacht dat hij/zij:

 • doel en grondslagen van Stopoz, als stichting voor openbaar primair onderwijs, onderschrijft en meewerkt aan de realisatie van de geformuleerde doelstellingen;
 • de RvT zowel intern en extern kan vertegenwoordigen;
 • het functioneren van het College van Bestuur kan beoordelen;
 • de onderscheidende rollen van de verschillende geledingen kan bewaken, in het bijzonder die van de RvT en het CvB;
 • voldoende tijd beschikbaar heeft om zijn/haar taken naar behoren uit te voeren.

Functieprofiel

Ideaalprofiel van de Voorzitter van de Raad van Toezicht:

 • afgeronde bedrijfseconomische/juridische opleiding, bij voorkeur academisch niveau met RvT ervaring;
 • in staat complexe situaties goed te analyseren en daar op te reflecteren;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel, authenticiteit en een onafhankelijke opstelling;
 • kritisch en sociaal betrokken is, ook t.o.v. de binnen Stopoz aanwezige geledingen (zoals CvB, GMR, leerkrachten, leerlingen, ouders);
 • goed zicht op taken en rollen tussen RvT en CvB;
 • toegankelijke persoonlijkheid, passend in een team van toezichthouders;
 • een natuurlijk sparringpartner en een teamplayer met een goed ontwikkeld gevoel voor samenwerking;
 • kennis van onderwijsfinanciën (pre);
 • een positief-kritische houding ten opzichte van het CvB heeft en toezicht houdt op een stimulerende wijze met een open en heldere communicatiestijl;
 • overige persoonskenmerken: gezond ambitieus, sensitief en ontvankelijk, vermogen tot zelfreflectie, empathisch, met aandacht, niet vooringenomen denkend, proactief;
 • regionale binding is een pré.

Informatie en procedure

Nadere informatie over deze vacatures kan worden verkregen bij de heer Anton Rutgers, voorzitter, tel.: 06 41864183

Gegadigden kunnen hun belangstelling vóór 19 februari 2018 kenbaar maken en hun motivatiebrief en cv richten aan de
Benoemingsadviescommissie van Stopoz: bac.rvt@stopoz.nl.

 

 


 

Vacature lid Raad van Toezicht (RvT) Stopoz

Profiel financieel

Algemene informatie
Stopoz staat voor Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. De zelfstandige stichting vormt het bestuur van negen openbare scholen in de gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort, Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Onze missie (de basis voor ons handelen), is het waarborgen en stimuleren van uitdagend en toekomstbestendig onderwijs in een school(werk)klimaat waarbinnen leerlingen en personeel uitgedaagd worden en hun talenten kunnen laten zien. De focus van de werkzaamheden binnen de scholen ligt de komende jaren op vernieuwing van de onderwijskundige concepten en curriculum vernieuwing.

De bestuurder is de voorzitter van het éénhoofdig College van Bestuur (CvB), geeft leiding aan de directeuren, hoofd bestuursbureau en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT). Opdracht is voortdurende verbetering van het onderwijs te faciliteren en samenwerkingskansen te zoeken en te benutten. Bovendien het verder creëren van meerwaarde door slimme gemeenschappelijke bedrijfsvoering en sturing op kennisdeling en samenwerking. De RvT houdt toezicht op het beleid van het CvB en op de algemene zaken van de organisatie en onderwijsinstellingen. Daarnaast verricht de RvT de werkgeversrol voor het CvB en waakt over goed bestuur. Tevens is de RvT adviseur en sparringpartner van het CvB.

In verband met het aflopen van de bestuurstermijn van twee leden medio 2018 is Stopoz op zoek naar een

 

Lid voor de Raad van Toezicht
(profiel ‘Financieel’).

Functieprofiel

Van een ‘lid van de RvT met financieel profiel’ wordt verwacht dat hij/zij:

 • doel en grondslagen van Stopoz, als stichting voor openbaar primair onderwijs, onderschrijft en meewerkt aan de realisatie van de geformuleerde doelstellingen;
 • voldoende tijd beschikbaar heeft om zijn/haar taken naar behoren uit te voeren.

Ideaalprofiel van de ‘toezichthouder profiel financieel’:

 • afgeronde bedrijfseconomische opleiding op minimaal hbo-niveau, bij voorkeur academisch niveau
  ( aangevuld met RA of RC);
 • gedegen financiële kennis en ervaring;
 • in staat complexe situaties goed te analyseren en daar op te reflecteren;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel, authenticiteit en een onafhankelijke opstelling;
 • kritisch en sociaal betrokken is, ook t.o.v. de binnen Stopoz aanwezige geledingen (zoals CvB, GMR, leerkrachten, leerlingen, ouders);
 • toegankelijke persoonlijkheid, passend in een team van toezichthouders;
 • een natuurlijk sparringpartner en een teamplayer met een goed ontwikkeld gevoel voor samenwerking;
 • kennis van onderwijsfinanciën (pre);
 • een positief-kritische houding ten opzichte van het CvB heeft en toezicht houdt op een stimulerende wijze met een open en heldere communicatiestijl;
 • overige persoonskenmerken: gezond ambitieus, sensitief en ontvankelijk, vermogen tot zelfreflectie, empathisch, met aandacht, niet vooringenomen denkend, proactief;
 • regionale binding alsmede toezichthoudende ervaring is een pré.

Kandidaten die zich herkennen in bovenstaand profiel maar nog niet beschikken over toezichthoudende ervaring worden ook uitgenodigd te reageren.

Informatie en procedure

Nadere informatie over deze vacatures kan worden verkregen bij de heer Farid Lahri, lid RvT Financieel, tel.: 06 33 177528.
Gegadigden kunnen hun belangstelling vóór 19 februari 2018 kenbaar maken en hun motivatiebrief en cv richten aan de
Benoemingsadviescommissie van Stopoz: bac.rvt@stopoz.nl.

Vacature Matchers

RTC De Beurs is een samenwerking van 9 schoolbesturen in regio Haarlemmermeer en Kennemerland. Deze samenwerking richt zich op het behoud van werkgelegenheid, organiseren van personele vervanging en het bieden van kansen voor startende en talentvolle leerkrachten met als doel de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. De deelnemende besturen hebben een gezamenlijke vervangingspool waarin alle vervangers en alle oproepkrachten worden opgenomen die bij de scholen en besturen bekend zijn. Alle vervangingen verlopen via de pool van het RTC.  

Kijk hier voor verdere informatie

Stagiaires

Ook graag werken in de ambitieuze leercultuur van een Stopoz-school? Informeer dan naar stageplekken bij de P&O-beleidsmedewerker van Stopoz, john.speelman@stopoz.nl via 023-3031016. Of stuur een open sollicitatie via info@stopoz.nl.